Διαδικαστικά Θέματα

 


 

Expected βαθμός πτυχίου.

 

Επειδή μερικοί από εσάς μπορεί να νομίζουν ότι πρέπει πρώτα να πάρουν το πτυχίο και μετά να αρχίσουν να ψάχνουν για τι μεταπτυχιακά θέλουν να κάνουν στο εξωτερικό, αν το κάνετε αυτό τότε θα χάσετε ένα ολόκληρο χρόνο περιμένοντας...

Αν θέλετε να συνεχίσετε για μεταπτυχιακό αμέσως μετά το τέλος των σπουδών σας στο 5ο έτος, τότε θα πρέπει να κάνετε τις αιτήσεις σας στις αρχές του 5ου έτους, και μάλιστα το αργότερο μέχρι αρχές Ιανουαρίου που λήγουν οι προθεσμίες των Αμερικάνικων πανεπιστημίων. Μην σας ανησυχεί που στις αιτήσεις που συμπληρώνετε σας ζητάνε να συμπληρώσετε και τον βαθμό του πτυχίου, απλώς συμπληρώστε τον βαθμό που περιμένετε ότι θα βγάλετε μαζί με την διπλωματική στο τέλος. Επίσης, εκεί που λέει ποια ήταν η διάρκεια των σπουδών σας συμπληρώστε ότι θα σπουδάζετε μέχρι π.χ. Και τον Ιούλιο αν περιμένετε να πάρετε πτυχίο τον Ιούλιο.

 

 

Αναλυτική βαθμολογία από γραμματεία και Μετάφραση στα Αγγλικά

 

Για την κάθε αίτηση που στέλνετε πρέπει να τους στείλετε μέσα στο φάκελο και αναλυτική βαθμολογία με τα μαθήματα που έχετε περάσει ως τώρα. Αν είστε στο 5ο έτος είναι λογικό ότι θα χρωστάτε ακόμα κάποια μαθήματα, οπότε το βαθμό αυτών των μαθημάτων τον αφήνετε κενό. Για να πάρετε αναλυτική βαθμολογία πρέπει να απευθυνθείτε στη γραμματεία της σχολής και να τους πείτε ότι θέλετε να σας εκδώσουν αναλυτική  για να την στείλετε στο εξωτερικό. Μετά από 2-3 μέρες και αφού έχει υπογραφεί η βαθμολογία σας και από τον αντιπρύτανη θα την έχετε στα χέρια σας. Ωστόσο, θα σας την δώσουν στα Ελληνικά και εσείς πρέπει να την μεταφράσετε στα Αγγλικά προτού την στείλετε. Η μετάφραση πρέπει να επικυρωθεί από δικηγόρο με χαρτόσημα κλπ. Το κόστος είναι περίπου 10 euro για κάθε μετάφραση ή και περισσότερο αν ο δικηγόρος δεν είναι γνωστός σας. Δεν θυμάμαι αν μπορείτε να την επικυρώσετε και σε κάποια δημόσια υπηρεσία κλπ. με λιγότερο κόστος, αυτό καλύτερα να το ρωτήσετε. Αφού λοιπόν επικυρωθεί η μετάφραση της βαθμολογίας σας τότε πρέπει να την πάτε πάλι πίσω στην γραμματεία της σχολής ώστε η κάθε μετάφραση να μπει σε φάκελο με το σήμα της σχολής και να σφραγιστεί από την γραμματέα της σχολής. Τότε θα πάρετε αυτούς τους φακέλους και για κάθε αίτηση που θα κάνετε θα βάλετε μέσα και από έναν σφραγισμένο φάκελο. Μερικά πανεπιστήμια ζητάνε 2 αντίγραφα της βαθμολογία σας, οπότε πρέπει στην αίτησή σας να συμπεριλάβετε 2 αντίγραφα αντί για ένα.

Ένα δείγμα μετάφρασης αναλυτικής βαθμολογίας όπως αναφέρεται και στη σελίδα του Παναγιώτη Ηπειρώτη μπορείτε να βρείτε εδώ.

 


Πίσω στην κεντρική σελίδα για μεταπτυχιακές σπουδές